Your browser does not support JavaScript!
回首頁 行事曆 網站地圖 ENGLISH
校長室

孫明峯 校長

電子信箱:  sunmf@tp.edu.tw

處室分機:100

學歷
 
•校行政班(修業中)
 
•臺北市立國民中學候用校長儲訓班
 
•國立台灣師範大學教育研究所學校行政班
 
•臺北市中等學校校長培育班
 
•國立台灣師範大學工業教育研究所四十學分班
 
•國立彰化師範大學工業教育學系電子工程組
 
 
經歷
 
•民生國中校長
 
•敦化國中教務主任
 
•大直高中總務主任
 
•大直高中圖書館主任
 
•大直高中學務處主任
 
•大直高中採編組組長
 
•北市高中電腦小組成員
 
•中正高中電腦教師
 
•清水中學電腦教師
 
•私立大同中學教師、註冊組長及電子科主任